Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Belgesi Başvuruları (e-Devlet)

     Bakanlığımız tarafından vatandaş odaklı hizmet dönüşümü ve kamu yönetimi modernizasyonu kapsamında,
turizm tesislerinin belgelendirme ve denetim işlerinde güncel teknoloji ve veri aktarım yöntemlerine dayalı bir
sistemin kurulması amaçlanmış, bu kapsamda oluşturulan "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi 21 Kasım
Veritabanı Geliştirme ve e-Devlet Entegrasyon Projesi"(TTBİS); 2018 tarihinde hayata geçirilmiş olup,
Başkanlığımızın tüm iş ve işlemleri bu sistem üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir.
    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin "Dijital Türkiye" projesi kapsamında ve 01.06.2019 tarih ve 30791
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik"in
9 uncu maddesinin ilk fıkrasında belirtilen "Belgelendirilmeye ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır"
hükmü uyarınca Bakanlığımıza yapılan/yapılacak Turizm İşletmesi veya Yatırımı Belgesi talepleri sadece
https://www.turkiye.gov.tr/kultur-turizm-isletmesi-belgesi-ve-turizm-yatirimi-belgesi-islemleri-4850
adresli e-Devlet hizmeti üzerinden alınmaktadır.