Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Festival Şenlik Yardım Başvuruları Başladı

      Bakanlığımızca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilecek kültürel etkinliklere ilişkin mali destek başvurularının COVID-19 Salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar durdurulmuştu.

   İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan “Haziran Ayı Normalleşme Genelgesi”nin 6. Maddesinde yer alan hükümler ile COVID-19 genel salgın tedbirleri doğrultusunda ve yine etkinlik yapacak yerin Mülki Amirlerinin sorumluluğunda ve uygun görmesi halinde,

    Aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, 
etkinlik tarihinden en az iki ay önce etkinliğin gerçekleştirileceği ilin İl Müdürlüğüne başvuru yapılabilir:

1) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi,
2) Başvuruda bulunan teşekkül dernek ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin bağlı bulundukları yetkili kurum, İl Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği,

3) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, süresini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor,

4) Proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi,

5) Proje konusu etkinlik için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi.