Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tanıtma Fonuna Yapılacak Başvurular...

Bilindiği üzere, 10.06.1985 tarihli ve 3230 sayılı kanun ile kurulmuş olan Tanıtma Fonunun Amacı; Ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk Kültür Varlığının yayılmasını sağlamak, Devlet Arşiv Hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.

Bu amaçla, projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek kişiler vb. Tanıtma Fonu Kuruluna sunulmak üzere Tanıtma Fonu Temsilciliğine başvuruda bulunmaktadırlar

31.07.2009 tarihinde ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince Tanıtma Fonu Temsilciliği 01.08.2017 tarihinden itibaren proje başvurularını tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr adlı web sitesinden kabul edilecektir. Tanıtma Fonu Temsilciliğince projelerin hızlı ve etkin bir şekilde incelenmesi, geri dönüşlerin daha kolay ve süratli olması, projelerde yer alacak hataların asgari düzeye indirilmesi açılarından proje başvurularının mezkur siteden yapılması, projelerle ilgili iş ve işlem süreçlerinin hızlanmasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu kapsamda 01.08.2017 tarihinden itibaren proje başvuruları sistem üzerinden yapılabilecektir.                                                   

Proje sahiplerine duyurulur.