Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sertifika Başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak...

Bakanlığımız (Telif Hakları Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmekte olan Sertifika, Yapımcı Belgesi ve İsteğe Bağlı Kayıt Tescil  işlemleri kapsamında, Mayıs 2017 itibariyle çalışmalarına başlanan yeni internet uygulaması ile, başvuru sahiplerinin e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri, başvuru sırasında ibrazı gerekli belgeleri uygulama üzerinden gönderebilmeleri (e-imza taşımayan belgeler ayrıca ibraz edilecektir) ve gerekli kontrollerin ardından e-imza taşıyan elektronik belgenin düzenlenerek başvuru sahibine yine uygulama üzerinden iletilmesi sağlanacaktır.

e-Belge web uygulamasına e-Devlet Kapısı üzerinden oturum açılacak ve bu sayede yeni bir üyelik oluşturulmasına gerek kalmayacaktır.

Sertifika Başvurusu, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında bulunan  Başvuru İşlemleri-Sertifika Başvurularılinkinden giriş yapılmak suretiyle online olarak gerçekleştirilebilecektir. Online başvuruda gerekli bilgiler doldurulacak ve istenilen evraklar (Banka Dekontu, Başvuruya Yetkili Olduğunu Gösteren Faaliyet Belgesi, Sicil Gazetesi/İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Ticaret/Esnaf Odası Faaliyet Belgesi)  PDF formatında sisteme yüklenecektir.

Son olarak faaliyette bulunulan ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gerekli belgeler ibraz edilerek başvuru tamamlanacaktır.