Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2019 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım İçin Başvuru Duyurusu

2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nun 12. maddesine istinaden hazırlanarak 27.05.2015 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına yardım sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında, proje ve proje uygulama yardımı almak için daha önce başvuruda bulunanlar, komisyon kararında belirtilen sebeplerle ya da bütçe imkanlarının yeterli olmaması nedeniyle önceki yıllarda yapılan yardımlardan yararlanamayanlar ile ilk defa başvuracak olanların, Proje Yardımları İçin 01.10.2018, Proje Uygulama Yardımları İçin ise 28.12.2018 tarihine kadar Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Proje Yardımı İçin:

1-Yardım başvuru dilekçesi,

2-T.C.kimlik numarası beyanı,

3-Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

6-Başvuru tarihi itibariyle son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

7-Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

8-Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,

9-Dijital ortamda yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

10-Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair imzalı taahhütname ile 12. maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,

Uygulama Yardımı İçin:

1-Başvuru dilekçesi,

2-T.C.kimlik numarası beyanı,

3-Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

6-Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,

7-Başvuru tarihi itibariyle son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

8-Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

9- Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor

10-Dijital ortamda yapının iç, dış ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü.

11-Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlular ile ilgili 12. maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler.


İrtibat Adresi: Yenimahalle Okulak Sokak No:4 Merkez/SİNOP

İrtibat Telefonu: 0 (368) 261 30 23

İlgili Yönetmelik için Tıklayınız...