Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sinop İl Turizm Eylem Planı

Sinop İl Turizm Eylem Planı Uygulama Süreci Başladı

Sinop Valiliği koordinasyonunda ilgili tüm paydaşların katkılarıyla destinasyon yönetim yaklaşımı esas alınarak hazırlanan 31 eylemli Sinop İl Turizm Eylem Planı (2019-2022) yürürlüğe girdi.

Sahip olduğu potansiyel ile Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedeflerine turizmin çeşitlendirilmesi ve yeni destinasyonlar oluşturulması noktasında büyük katkılar sağlayabilecek, Sinop’un turizm potansiyelinin ortaya çıkabilmesi için destinasyon yönetim yaklaşımıyla tasarlanan, 28 Mart 2019 tarihinde Sinop Valisi Köksal ŞAKALAR başkanlığında gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantı ile yerel paydaşlara sunulan Eylem Planı, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan geri bildirimlerle nihai şeklini aldı.

Eylem planı ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki işbirliğinin iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde artırılması hedefleniyor. 

Eylem Planı ayrıca, kamu yatırımlarının eşgüdümünün sağlanması, turizm sektöründeki çalışmalara altlık sağlayacak araştırma ve raporların hazırlanması, turizm sektöründe çalışanların mesleki beceri kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim programları ile farklı paydaş gruplarının turizm bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması, turizm unsurlarına ulaşım ve varış noktalarının altyapı eksikliklerinin tespit edilerek uygun yöntemlerle müdahale edilmesi, tanıtım çalışmalarının tek elden planlanarak iletişim planları çerçevesinde etkinleştirilmesi, Bölgeye yeni turizm yatırımlarının kazandırılması gibi farklı alanlardaki çalışmaların entegre şekilde yapılmasını içeriyor.

Hedef: Uygulaması Yakından Takip Edilerek Hayata Geçirilecek Bir Eylem Planı

“Sinop İl Turizm Eylem Planı (2019-2022)” kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere toplamda 31 adet eylem belirlendi. Eylem Planı’nda yer alan 31 eylemden 15 tanesi ilk 1 yıl içinde yapılacak kısa vadeli eylemlerden oluşuyor. Kısa vadeli eylemler içinde orta vadeli eylemlere altlık oluşturan eylemler de yer aldığından, eş zamanlı olarak «orta vadeli» 10 eylemin startı da verilmiş olacak. Planlanan takvime uyulması durumunda 2 yıl sonunda belirtilen tüm hedeflerin %80’ine ulaşılması planlanıyor.

Eylem planı “ortak akıl” kapsamında uygulamaya konulacak faaliyetler tek elden koordine edilerek, eylemler ile ilgili gelinen aşamalara ilişkin ise kamuoyu düzenli aralıklarla bilgilendirilecek. Her bir eylemin uygulama sürecinin ise İl Turizm Eylem Planı Komisyonu refakatinde koordinasyon kuruluşu olarak belirlenen kurum tarafından projelendirilerek hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur.