Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kuzey Yıldızı Sinop 1. Ulusal Belgesel Film Yarışması Değerlendirme Sonuçları...

 

T.C.

SİNOP VALİLİĞİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BASIN BÜLTENİ

 

KUZEY YILDIZI 1. SİNOP ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Sinop Valiliğince, Sinop İlinin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtmak üzere düzenlenen “KUZEY YILDIZI 1. SİNOP ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI” sona erdi.

Yarışmaya Sinop’u konu alan 10 belgesel film katıldı. 16 ve 17 Eylül 2012 tarihinde Sinop’ta toplanan yarışma jürisi, başvuruda bulunan tüm belgesel filmleri izlemiş ve kararını açıklamıştır.

Jüri, yarışmanın ilk olması ve uzun soluklu bir film festivaline başlangıç oluşturması açısından çok önemli olduğu; kalıcı ve kurumsal bir festivalin alt yapısının sağlanabilmesi için gerekli çabanın sarf edilmesinin önemini vurgulamıştır. Ayrıca başvuran filmlerin Sinop halkıyla buluşturulması için gerekli hazırlığın yapılmasına ve yarışmanın film festivali kimliğine kavuşturulmasına ilişkin çalışmaların başlatılmasına ihtiyaç olduğu belirtmiştir. 

Yarışma jürisi katılan filmleri, belgesel sinema dilinin gerekli kıldığı temel kriterler, teknik nitelikler ve özellikle “yaratıcı ve sanatsal” değerler açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak;

Başvuruda bulunan belgesel filmler içinde özellikle filmlerin bilgi-belge araştırması yapılmadan, özgün bir anlatım dili kurulmadan, Sinop’u ifade edebilecek öykülerle bütünleştirmeden yapılmış olmaları; filmlerin bilimsellikten uzak çekilmeleri; görüntü, ses, kurgu ve müziklendirme gibi sinema yetkinlikleri açısından yeterli olmamaları nedeniyle 1., 2. ve 3.  derecelere layık eser bulunamamıştır.

Ancak jüri, 2. ve 3.’lük ödüllerinin maddi karşılığı olan 7.500 TL’nin aşağıda belirtilen filmlere, filmlerin tüm eksikliklerine rağmen ilk çalışmalar olarak umut verdikleri için “ÖZENDİRME ÖDÜLÜ” olarak ve eşit şekilde dağıtılmasına oy birliği ile karar vermiştir. Yine birincilik ödülü için ayrılan 10.000 TL’lik bedelin ise özgün bir Sinop Belgeseli yapımı için proje ödülü (araştırma ve senaryo yazımı) olarak 2013 yılında kullanılmasının daha yerinde olacağını yarışmayı düzenleyen kurumlara tavsiye olarak sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 
“ÖZENDİRME ÖDÜLÜ” ALAN FİLMLER

 “Denize Bakan İnceburun” (Yönetmen: Özge Deniz Özker)
 “Helesa” (Yönetmen: Yılmaz Vurucu)
 “Termik İstemeyük” (Yönetmen: Caner Özdemir)


 
YARIŞMA JÜRİSİ 

  1. Hasan Özgen (Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)     
  2. Hikmet Tosun (Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü)      
  3. Mehmet Ragıp Karcı (Sinema TV Yönetmeni)       
  4. Av. Burhan Gün (Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)
  5. Seyit Saatçi (Karikatürist)
  • .