Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2013 Yılında Sinop İlinde Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerin Yapılabileceği Parkur Alanlarına Dair Duyuru

İlimiz turizminin turizm amaçlı sportif faaliyetlerle çeşitlendirilmesi ve bu kapsamda İlimiz bilinirliğini artırmak, gerek iç gerekse dış turizm gelirlerinden daha çok pay almasına katkıda bulunmak üzere; turizm amaçlı sportif faaliyetlerin, güvenli biçimde sürdürülebileceği parkur alanlarının belirlenmesine yönelik olarak Valilik Makamının 23.12.2011 tarih ve 1481 sayılı Olurları ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden İlimiz, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Parkur Alanlarını belirlemek üzere, “İl Sportif Turizm Kurulu”  kurulmuş, Kurul karada ve denizde doğal ve tarihi değerlerin korunmasına dair genel prensipler ve ilkeler doğrultusunda, mevcut mevzuatlar kapsamında aşağıda belirtilen parkur alanlarını 29.08.2013 tarih ve 2-3 no’lu kararları ile belirlemiş ve Valilik Makamının 19.09.2013 tarih ve 2198-2199 sayılı Olurları ile ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli Seyahat Acenteleri ve Belgeli Turizm İşletmeleri, Valiliğimiz Sportif Turizm Kurulundan alacakları izin doğrultusunda belirlenen parkur alanlarında faaliyette bulunabileceklerdir.  
Yukarıda belirtilen Seyahat Acenteleri ve Belgeli Turizm İşletmeleri dışında faaliyette bulunan kişilerin tespiti halinde haklarında yasal işlem uygulanır.
Konuyla ilgili müracaatlar Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

Kurul Kararları ve Parkur Alanları İçin Tıklayınız......