Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnanışlar

Hemen her yöremizde olduğu gibi Sinop’ta da cin, peri, ecinni, hortlak, şeytan gibi yaratık ve ruhlar ile ilgili inanışlara yoğun bir şekilde rastlanmaktadır.

Bu yaratık ve ruhların çoğunlukla samanlık, ahır, viranelik ıssız yer, nehir kenarları, çeşme ve su kaynakları ve mezarlık gibi yerlerde görüldüğüne inanılır. Bulundukları yere halk arasında “Sahipli” denilir. Halk arasındaki inanışa göre bu ruhlar daha çok kendilerinden korkan insana görünürler. Görüldüğü zaman da dua okuyarak, ateş yakarak veya silah atarak ruhun korkutulup kaçırılacağına inanılır. Bu sebeple bu ruhların bulunabileceğine inanılan yerlerden geçerken genellikle yüksek sesle dualar okunmaktadır.

Bunların dışında il genelinde yapılması veya yapılmaması durumunda kişiye olumlu/olumsuz etkileri olduğuna inanılan pek çok uygulamayı görmemiz mümkündür. Bunlardan bazıları şunlardır:

-   Giyinirken sağ taraftan başlanır.

-   Bir yere önce sağ ayakla girilir ve sağ ayakla geri çıkılır.

-   Süpürgeye oturulmaz. (Oturan kişinin çok sayıda kızının olacağına inanılır)

-   Eşiğe oturulmaz ve basılmaz.

-   Sağ el kaşınırsa para geleceğine, sol el kaşınırsa para gideceğine inanılır.

-   Gözü dalarsa yolcu ya da misafir geleceğine inanılır.

-   Yemek yerken elinden kaşık veya lokma düşerse aç birinin geleceğine inanılır.

-   Bir kişiyi hıçkırık tutarsa ve kişinin yüzü kızarırsa farklı bir yerde o kişi hakkında konuşulduğuna inanılır.

-   Gece aynaya bakmanın, tırnak kesmenin, ıslık çalmanın günah olduğuna inanılır.

KAYNAKÇA:          

Sinop İl Yıllığı (1993), Ankara, Sinop Valiliği Yayınları