Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adak Yerleri ve Yatırlar

İnsanlar, istek ve ihtiraslarının gerçekleşmesi zorluğu ve imkansızlığı karşısında ya büyüleyici ya da kutsal bildikleri varlıklara yaklaşarak, ihtiyaçlarını gidermeye ve kaderlerini değiştirmeye çalışırlar. İnsanların kendilerine yardımı dokunacağına inandıkları yerler türbeler, adak yerleri ve yatırlardır. Her yöremizde olduğu gibi Sinop’ ta da bu anlamda pek çok türbe, adak yeri ve yatır bulunmaktadır.

Bu yerlere şu nedenlerle gitmektedir:

- Çocuğu olmayanlar çocuğu olması için.

Evlenemeyen kızlar kısmetlerini açmak için.

Genç kızlar hayırlı kısmet için.

Hastalar şifa bulmak için.

- Para ve mal sahibi olabilmek için.

- Başlarına gelecek felaketten korunmak için.

   
Yörede en bilinen adak yeri, yatır ve türbeler:

İl merkezinde Seyit Bilal Türbesi, İsfendiyaroğulları Türbesi, Sultan Hatun Türbesi (Aynalı Kadın), Hatunlar Türbesi, Yeşil Türbe, Yesari Baba Türbesi, Gazi Çelebi Türbesi’ dir.

İlçelerde ise; Boyabat Aşıklı Tekke, Koyun Baba Tekkesi, Dodurgalı Hacı Mustafa Türbesi, Demirci Dede Türbesi, Kalebağı Türbesi, Durağan Yağbasan Türbesi, Gerze Çeçe Sultan Türbesi, Saraydüzü Ahmet Baba Türbesi, Tekkeşoğlu Türbesi, Erfelek Uzun Türbe en bilinenlerdir.