Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kaleler

SİNOP KALESİ:

İlk olarak MÖ VIII. yüzyılda Milet’ten gelerek Sinop’ta yerleşip koloni kuran göçmenler tarafından yapıldığı düşünülmektedir.  MÖ VII. yy'daki Kimmer saldırılarıyla yıkılan kale surlarının Pontus hükümdarlarından IV. Mithridat döneminde onarımı yapılmış ve kale  bugünkü sınırlarına genişletilmiştir. Romalılar ve Bizanslılar döneminde de devamlı onarım gören kale, 1214 ve 1261 yıllarında Selçukluların eline geçmiştir. Bu dönemde yeniden onarılan kalenin savunmasını güçlendirmek amacıyla bir iç kale oluşturulmuştur.

Sinop şehir surları yarım adanın en dar olan boyun kısmını tamamen çevrelemektedir. Kuzey surları 1800 metre, güney surları 400 metre, doğu surları 500 metre ve batı surları 273 metre uzunluğundadır. Kalınlığı 3-8 metre arasında değişen surların yüksekliği 30 metreye kadar çıkmaktadır.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde kaleye giriş kapıları olarak Kumkapı, Tersanekapı, Yenicekapı, Tabakhane Kapısı, Lonca Kapısı ve Deniz Kapısı isimlerinden bahseder. Günümüzde bu kapılardan sadece Kumkapı ve Lonca Kapısı ayakta kalmıştır.

Kuzey surları denizin etkisiyle çok yıpranmış olup, bu surları dalgaların etkisinden korumak amacıyla; Kumkapı burcu civarından başlayıp Pazaryeri istikametine doğru uzanan bir mendirek inşa edilmiştir.

KAYNAK:
-  Sinop Valiliği (1993), Sinop İl Yıllığı, Ankara

BOYABAT KALESİ: 

Boyabat ilçesinin bulunduğu Gökırmak Vadisi’nde, karşılıklı sarp iki kayalık tepeden biri üzerinde kurulmuştur. Kale, kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edilmiştir. Kale bedenleri arasındaki kulelerin bazıları dikdörtgen bazıları yuvarlak olarak yapılmış olup iç kısmında kulelere çıkan merdivenler yer almaktadır. Kaleye giriş güneydoğu köşesinden büyük yuvarlak kulenin yanındaki küçük bir kapıdan sağlanmaktadır. Geç Roma, Erken Bizans dönemine ait buluntuların da sergilendiği yapı, bugünkü haliyle Osmanlı Kalesi özelliği göstermektedir. Bu durum kalenin, Geç Roma döneminden Osmanlı dönemine kadar kullanıldığını göstermektedir. Bugünkü durumu ile sur ve burçları ile yapım malzemesi, Osmanlı Kalesi olduğunu açıkça ortaya koyar. Ancak kalenin temelleri daha önceden atılmıştır. Bu nedenle kaleyi, eski ve yeni kale olarak iki bölümde incelemek mümkündür.

Eski kalenin temelleri MÖ 6. yüzyılın başlarında Paflagonyalılar zamanında yapılmıştır. Kalenin eski temellerinde kale iç duvarlarının bir kısmında Roma ve Bizans eserlerine rastlamak mümkündür. Yeni kalenin bugünkü halinin Osmanoğulları zamanında yaptırıldığı kesindir. Ancak kalenin bir kitabesine rastlanılmaması yüzünden yapılış tarihi bilinmemektedir.

KAYNAK:
http://www.sinopmuzesi.gov.tr/TR,78306/gezilecek-yerler.html adresinden 01 Temmuz 2014 tarihinde alınmıştır.


     
  • Sinop Kalesi/Surlar-(Türk Hava Kurumu Arşivi, Fotoğraf: Orhan ÖZGÜLBAŞ)
  • Kumkapı ve Kuzey Surları-(Türk Hava Kurumu Arşivi, Fotoğraf: Orhan ÖZGÜLBAŞ)
  • Sinop Kalesi/Surlar-(Fotoğraf: Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)
  • Sinop Kalesi/Surlar-(Fotoğraf: Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)
  • Sinop Kalesi/Surlar-(Fotoğraf: Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)
  • Sinop Kalesi/Surlar-(Fotoğraf: Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)
  • Boyabat Kalesi-(Fotoğraf: Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)
  • Boyabat Kalesi-(Fotoğraf: Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)
  • Boyabat Kalesi-(Fotoğraf: Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi)